ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටළුවක් තමා මේ PDF Converter  කරගැනීම. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට  මේ කියන්න හදන Converter එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි.  මෙහි නම තමා freepdfconvert ට. 
මෙතනදී ඔයාගේ Data වලට කිසිම බයවිමක් වෙන්න දෙයක් නැහැ මොකද freepdfconvert ආරක්ෂා කරන නිසා.
ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අදාල PDF File එක Upload කරන්න තියෙනේ ඉන් පසු ඔයාට ඕන File type එක තෝරලා convert කරගන්න  
Convert Type 
  • Merge PDFSplit PDF
  • Word to PDF
  • PDF to Word 
  • Protect PDF  etc…
මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මේ freepdfconvert  එක මගින් කරගන්න පුළුවන්.

උපුටා ගැනීම : https://aluthsl.com/

Leave a Reply